سه شنبه، 11 مهر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :   والح آقازاده
سه شنبه، 3 ارديبهشت 1398

استاد :   علیرضا چهرقان
شنبه، 7 ارديبهشت 1398

استاد :   علیرضا چهرقان
شنبه، 7 ارديبهشت 1398

استاد :   یوسف شرقی
چهارشنبه، 25 ارديبهشت 1398

استاد :   جواد وظیفه مهربانی
سه شنبه، 21 خرداد 1398

استاد :   جواد وظیفه مهربانی
سه شنبه، 21 خرداد 1398

استاد :   علیرضا چهرقان
يکشنبه، 30 تير 1398

استاد :   علیرضا چهرقان
يکشنبه، 30 تير 1398

استاد :   یوسف شرقی
دوشنبه، 8 مهر 1398

استاد :   یوسف شرقی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   پرویز پورقهرمانی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   والح آقازاده
شنبه، 26 بهمن 1398

استاد :   والح آقازاده
شنبه، 26 بهمن 1398

استاد :   علیرضا چهرقان
سه شنبه، 27 اسفند 1398

استاد :   پرویز پورقهرمانی
يکشنبه، 17 فروردين 1399

استاد :   پرویز پورقهرمانی
دوشنبه، 20 مرداد 1399

استاد :   علیرضا چهرقان
چهارشنبه، 27 اسفند 1399

استاد :   امیر خادمیان
يکشنبه، 23 مرداد 1401

استاد :   امیر خادمیان
يکشنبه، 23 مرداد 1401

استاد :   امیر خادمیان
يکشنبه، 23 مرداد 1401

استاد :   امیر خادمیان
يکشنبه، 23 مرداد 1401

استاد :   امیر خادمیان
يکشنبه، 23 مرداد 1401

استاد :   هادی شاکری
سه شنبه، 26 مهر 1401

استاد :   هادی شاکری
سه شنبه، 26 مهر 1401

استاد :   هادی شاکری
سه شنبه، 26 مهر 1401

استاد :   هادی شاکری
سه شنبه، 26 مهر 1401
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir