چهارشنبه، 8 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی ارشد
استاد :   جواد وظیفه مهربانی
سه شنبه، 21 خرداد 1398

استاد :   جواد وظیفه مهربانی
سه شنبه، 21 خرداد 1398

استاد :   جواد وظیفه مهربانی
سه شنبه، 21 خرداد 1398

استاد :   جواد وظیفه مهربانی
سه شنبه، 21 خرداد 1398

استاد :   علیرضا چهرقان
يکشنبه، 30 تير 1398

استاد :   والح آقازاده
شنبه، 26 بهمن 1398

استاد :   پرویز پورقهرمانی
يکشنبه، 17 فروردين 1399

استاد :   پرویز پورقهرمانی
شنبه، 24 آبان 1399

استاد :   پرویز پورقهرمانی
شنبه، 24 آبان 1399

استاد :   والح آقازاده
دوشنبه، 3 خرداد 1400

استاد :   جواد وظیفه مهربانی
شنبه، 25 تير 1401

استاد :   امیر خادمیان
يکشنبه، 23 مرداد 1401

استاد :   امیر خادمیان
يکشنبه، 23 مرداد 1401
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir