چهارشنبه، 17 خرداد 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

حمید آقابابایی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: babaei@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 04133444311
والح آقازاده
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: vaghazadeh@gmail.com, v.aghazadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459242
شماره فکس: 04133444311
پرویز پورقهرمانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: pourghahramani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459284
شماره فکس: 0413344311
حمید چاکری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: chakeri@sut.ac.ir, h.chakeri@gmail.com
شماره تلفن: 04133449267
شماره فکس: 04133444311
علیرضا چهرقان
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: chehreghan@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459235
شماره فکس: 04133444311
رسول حمیدزاده مقدم
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: hamidzadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459292
شماره فکس: 04133444311
محمد داربر
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: darbor@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04144553394
شماره فکس: 04133444311
عنایت الله رنجینه خجسته
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: khojasteh@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 04133444311
نوید شادمنامن
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: shadmanaman@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459237
شماره فکس: 04133444311
یوسف شرقی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: sharghi[@]sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459236
شماره فکس: 04133444311
مروت فریدآزاد
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Faridazad@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133444312
شماره فکس: 04133444311
محمدجعفر محمدزاده
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mohammadzadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 04133444311
مجید محمدی اسکویی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mohammady@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459299
شماره فکس: 04133444311
امیر معبودی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mabudi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 984133459281+
شماره فکس: 984133444311+
حسین میرزایی نصیرآباد
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: hmirzaei@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133444312
شماره فکس: 04133444311
جواد وظیفه مهربانی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mehrabani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133449306
شماره فکس: 04133444311
محمدتقی همزبان
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: hamzaban@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459232
شماره فکس: 04133444311
مهدی صدیق
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی: sadigh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133444312
شماره فکس: 04133444311
هادی شاکری
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی: ُshakeri@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459288
شماره فکس: 04133444311
امیر خادمیان
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Khademian[a]Sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459301
شماره فکس: 04133444311
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir