دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

یوسف شرقی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Mineral Exploration
زمینه های تحقیقاتی : Applied Geophysics, Geostatistics, Orebody Modelling
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: sharghi[@]sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459236
شماره فکس: 04133444311
رزومه:

تحصیلات

 • کارشناسی:  رشته مهندسی معدن - اکتشاف معدن، دانشگاه یزد، 1375
 • کارشناسی ارشد: رشته مهندسی معدن - اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1378
 • دکتری:  رشته مهندسی معدن - اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388

 


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

 • Baninajar, E., Sharghi, Y., & Mariethoz, G. (2019). MPS-APO: a rapid and automatic parameter optimizer for multiple-point geostatistics. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 33(11-12), 1969-1989.
 • Ahmad Ja’fari, Ali Kadkhodaie-Ilkhchi, Yoosef Sharghi, Kiarash Ghanavati, “Fracture density estimation from petrophysical log data using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System” ,  Journal of Geophysics and Engineering J. Vol 9 (2012) 105–114
 • Ahmad Ja’fari, Ali Kadkhodaie-Ilkhchi, Yoosef Sharghi, Mojtaba Ghaedi,  “Integration of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Neural Networks and Geostatistical Methods for Fracture Density Modeling” Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP Energies nouvelles, 27 May 2013,
 • Maede Eslami, Ali Kadkhodaie-Ilkhchi, Yousef Sharghi, Naser Golsanami, “Construction of Capillary Pressure Curves from NMR Log Data and Conventional Logs Using Intelligent Systems” Journal of Petroleum Science and Engineering, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2013.
 •  Kiaei hamed, Yousef Sharghi,  Ali Kadkhodaie-Ilkhchi,Naderi Mehrangiz ,”3D Modeling of reservoir electrofacies using integration Clustering and Geostatistic method in central field of Persian Gulf” Journal of Petroleum Science and Engineering, 2015. 
 • Golsanami, Naser, Ali Kadkhodaie-Ilkhchi, Yousef Sharghi, and Mohsen Zeinali., “Estimating NMR T2 distribution data from well log data with the use of a committee machine approach: A case study from the Asmari formation in the Zagros Basin, Iran” Journal of Petroleum Science and Engineering, 2014.
 • Y. Sharghi, H. Siahkoohi F. Alinia, P. Moarefvand, “Estimation of Lugeon Number at the Abutments of Bakhtyari Dam Site Using Seismic Tomography”, Australian Journal of Basic and Applied Science, 4(2): 274-285, 2010.
 • Ahmad Ja’fari , AsadollahAmini, Yousef Sharghi, “Determine Fracture Distribution of One of South-Western Iranian Oil Fields from Image Log Interpretation”, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and  Environmental Effects, Accepted
 • Mahmoudi, M., Khojasteh, E. R., & Sharghi, Y. (2019). Geostatistical modelling of the subsurface geological-geotechnical heterogeneities in the Tabriz Subway, East Azarbayjan Province, Iran. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 145-159.
 • Milad Hasani, Yousef Sharghi & Abdullah Erhan Tercan (2020) Separation of geomagnetic anomalies in the Bashmaq area in northwestern Iran by factorial kriging, Exploration Geophysics, DOI: 10.1080/08123985.2020.1845095.
 • Mahmoudi, M., Ranjineh Khojasteh, E., & Sharghi, Y. (2022). Facies modeling for hydrocarbon reservoirs using a combined Markov chain method. Geocarto International, 1-18, Doi.org/10.1080/10106049.2022.2037737.
 • Poormirzaee, R., Sarmady, S., & Sharghi, Y. (2019). A new inversion method using a modified bat algorithm for analysis of seismic refraction data in dam site investigation. Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 24(2), 201-214.

 
 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • يوسف شرقي، فيروز علي نيا و حميدرضا  سياهکوهي " استفاده از روش توموگرافي لرزهاي جهت تعيين پتانسيل نشت از تکيه گاههاي سد بختياري" نشريه علوم زمين، تابستان 89، شماره 19، ص 76-71.
 • نوراله ولیزاده، یوسف شرقی،" مقایسه روش­های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه­ی عصبی پرسپترون چندلایه و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بهینه­سازی شده در تخمین عیار در کانسار مس پورفیری مسجد داغی" روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، پائیز و زمستان 93،  ص 37- 29
 • میلاد حسنی، یوسف شرقی، امیر امیرپور اصل"تفسیر کیفی آنومالی‌های مغناطیس منطقه تیکمه‌داش با استفاده از تحلیل واریوگرام"  پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 1400
 • محمودی, میترا, رنجینه خجسته, عنایت اله, شرقی, یوسف. (1400). بررسی عملکرد زنجیره مارکوف تعمیم‌یافته در شبیه‌سازی متغیرهای گسسته در یک مطالعه موردیروش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 

 •  - Y. Sharghi, H. Siahkoohi, F. Alinia, P. Moarefvand, “ 3-D Seismic Travel Time Tomography in Bakhtiari Dam Site”  21st International Mining Congress and Exhibition of Turkey. IMCET, May 6-8, 2009

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 • Naser Golsanami, Ali Kadkhodaie-Ilkhchi, Yousef Sharghi, “Estimating NMR derived permeablity and porosity from conventional well log data with the use of artificial intelligence”, 15th Iranian geophysical conference (IGC-15), May 2012 (1391-Ordibehesht), Tehran universit, iran.
 •  شرقی ی ، سکاکی ح، محمد زاده م ، علی نیا ف ، محمودی م، " ساختار شکست کار پروژه اکتشاف سنگهای تزئینی" دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،1384
 •  فتحی م، شرقی ی ، کیمیا قلم ج،رمضی ح، "پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستانیه روش آزیموتال" ، کنفرانس مهندسی معدن ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، بهمن 1383
 •  شرقی ی ، رمضی ح ، سامانی ، "نفوذ پذیری پی سنگ ساختگاه سد سرمشک ، سومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران" ، دانشگاه بوعلی سینا شهریور 1382
 •  شرقی ی ، رمضی ح ، سامانی ، "آنالیز پایداری شیروانیهای سنگی ساختگاه سد سرمشک" ، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین،1381
 •  شرقی ی"بررسیهای ژئوتکنیکی ساختگاه سد سرمشک" پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1378
 •  شرقی ی "ارزیابی ذخیره معدن مس سونگون با روشهای کلاسیک" پروژه کارشناسی ، دانشگاه یزد،1375
 • شرقی،ی؛ علی نیا، ف؛سیاه کوهی، ح؛ معارف وند، پ ؛ میرزایی ،م؛ "استفاده از روش توموگرافي لرزه اي جهت تعيين پتانسيل نشت از تکيه گاههاي سد بختياري" ، دومین کنفرانس مهندسی معدن، دانشگاه تهران، آبان 1378
 • يوسف شرقي، فيروز علي نيا، ميترا محمودي، " تعيين وضعيت بلوك دهي نهشته هاي سنگ تزييني" اولين همايش سراسري سنگهاي ساختماني و صنايع وابسته محلات ، ارديبهشت ماه 1386
 • يوسف شرقي، فيروز علي نيا، ميترا محمودي، " الگوي بهينه اكتشاف سنگهاي تزييني" اولين همايش سراسري سنگهاي ساختماني و صنايع وابسته محلات ، ارديبهشت ماه 1386
 • ميترا محمودي، يوسف شرقي، استفاده از تصاوير ماهواره اي جهت تعيين محل پتانسيل سنگهاي تزييني نرم" اولين همايش سراسري سنگهاي ساختماني و صنايع وابسته محلات ، ارديبهشت ماه 1386.
 • مسلم آذرپور، یوسف شرقی، کاظم کاظمی، پویان ابراهیمی، " ترکیب دو فیلتر Median و فیلتر F-K برای افزایش کیفیت جدا کردن امواج بالا رونده در پردازش داده های لرزه ای عمودی" چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 25 الی 26 شهریورماه 1389، دانشگاه ارومیه.
 •  میر علی حمیم اسکویی، یوسف شرقی، سید هاشم طباطبایی رئیسی " افق های جدیدی در برداشت های لرزه نگاری خشکی با روش چشمه و گیرنده منفرد( مطالعه موردی میدان میناقیش کویت)،" چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 25 الی 26 شهریورماه 1389، دانشگاه ارومیه.
 • یوسف شرقی، حمیدرضا سیاه کوهی، "تخمین سرعت انتشار امواج لرزه ای در تکیه گاه راست ساختگاه سد بختیاری با استفاده از توموگرافی و روشهای زمین آماری" چهاردهیمن کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت1389.
 • میرعلی حمیم اسکویی، پویان ابراهیمی لیالکل، یوسف شرقی، " بررسی شکستگی های مخزن با استفاده ازداده های لرزه ای سه بعدی در یکی از میادین جنوب غربی ایران" سی امین گردهمایی علوم زمین، یکم تا سوم اسفند 1390.
 • میر علی حمیم اسکویی، عیسی علی نژاد طیبی، یوسف شرقی، امیر هاشم پور، سیاوش صدیقیان، " وارون سازی باند فرکانسی محدود برروی داده های لرزه ای سه بعدی در یکی از میادین جنوب غربی ایران"، سی امین گردهمایی علوم زمین، یکم تا سوم اسفند 1390.
 • میر علی حمیم اسکویی، یوسف شرقی "ارزیابی خصوصیات پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نگارهای چاه پیمایی در میدان نفتی مسجد سلیمان"،پانزدهیمن کنفرانس ژئوفیزیک ایران، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اردیبهشت 1391.
 • میرعلی حمیم اسکوئی،  یوسف شرقی، جمشیدجعفری تبریزی، " بررسي توزيع آزيموت در طراحي برداشت لرزه نگاري سه بعدي ميادين نفتي آغاجاري، مارون و كوپال" شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 14-16 شهریور ماه 1391، دانشگاه شیراز.
 • میرعلی حمیم اسکوئی- یوسف شرقی- مرتضی نیرومند، " وارون سازي به روش اسپايكهاي پراكنده بر روي داده هاي يكي از ميايدن نفتي جنوب غربي ايران" شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 14-16 شهریور ماه 1391، دانشگاه شیراز.
 • احسان الله بنی نجار، یوسف شرقی، "تحلیل ریسک نفوذ آب در ساختگاه سد بختیاری با استفاده از کریجینگ شاخص چندگانه"چهاردهیمن کنفرانس مهندسی معدن ایران، آبان ماه 1391.
 •  احمد حسن زاده، یوسف شرقی، ناصر گل صنمی، یوسف شجاعی "مطالعه تعیین پارامترهای پتروفیزیکی یکی از چاههای میدان نفتی پارس جنوبی با استفاده از نرم افزار ژئولاگ 6.6" چهاردهیمن کنفرانس مهندسی معدن ایران، مهر ماه 1391.
 • یدا... یداللهی ، رامین نیک روز ، یوسف شرقی، " تعیین شکل نمودارهای زمان – فاصله  توده های تحت الارضی در برداشتهای شکست مرزی" سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، بهمن 92.
 • میلاد حسنی، یوسف شرقی، امیر امیرپور، " برآورد عمق بی­هنجاری­های مغناطیسی کانسار اسکندیان با استفاده از روش اویلر و مدل سازی مستقیم آن" سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، بهمن ماه 92.
 • سجاد ابراهیم نژاد، یوسف شرقی، رامین نیک روز، " مقایسه مقاطع سرعت لرزه ای با میرایی در ساختگاه سد بختیاری" شانزدهیمن کنفرانس ژئوفیزیک ایران،اردیبهشت ماه 93.
 • یدا.. یدالهی، رامین نیک روز، یوسف شرقی، " بررسی نمودارهای زمان مسافت توده های تحت الارضی در برداشتهای شکست مرزی" شانزدهیمن کنفرانس ژئوفیزیک ایران،اردیبهشت ماه 93.
 • میترا محمودی رحمانلو، احمد اکبری، یوسف شرقی، "کاربرد تکنیک هوش مصنوعی در تخمین عیار" چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، مرداد 93 دانشگاه صنعتی سهند، 1015-101.
 • نورالله ولی زاده، یوسف شرقی، "تخمین توزیع عیار با استفاده از الگوریتم ترکیبی PSO-SVR مطالعه موردی: زون سوپرژن کانسار مس سونگون" پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران،24-22 مهرماه 93، صفحه 127-121.
 • یوسف شرقی، رستمی " تخمین ضخامت آبرفت با استفاده از لرزه نگاری شکست مرزی در ساختگاه سد لیلانچای " هیجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 18 تا 20 اردیبهشت 1397.
 • میترا محمودی رحمانلو، عنایت ا... رنجینه خجسته، یوسف شرقی، " مدلسازی رسوبات نامتراکم با استفاده از روش کریجینگ شاخص چند گانه " اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته، 5 اردیبهشت ماه 1397.
 •  گندم گون، محمدحسین و شرقی، یوسف و کدخدایی، علی و گندم گون، مهدی،1398،پیش بینی ویژگی های الاستیک و مقاومت فشاری تک محوره در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران با استفاده از الگوریتم هوشمند و نگاره های مربوط چاه،نهمین کنفرانس بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت دانشگاه و صنعت،شیراز.
 • گندم گون، محمدحسین و شرقی، یوسف و کدخدایی، علی و گندم گون، مهدی،1398،تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین هیدروکربوری جنوب ایران با استفاده از روش هوشمند رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR) با استفاده از داده های چاه نگاری،پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت،تهران.

 

 


راهنمایی پایان نامه

 1. رضا کریمی لارمایی، " كاربرد روش تجزيه طيفي براي تفسيرنازك شدگي لایه ها در ميدان گازي پارس جنوبي" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، اسفند ماه 89.
 2.  علی حمیم اسکویی" طراحي لرزه نگاري سه بعدي براي ميادين نفتي آغاجاري،كوپال ومارون" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، اسفند ماه 89.
 3. مسلم آذرپور "پیش بینی نوع لیتولوژی  طبقات زیر مته حفاری  با استفاده از روش وارون سازی داده های پروفیل  لرزه ای قائم  در یکی از میادین هیدروکربونی جنوب" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، 89.
 4. احمد جعفری" مدلسازی زمین آماری شکستگی ها با استفاده از اطلاعات حاصل از نمودارهای تصویری" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، مهرماه 90.
 5. ناصر گل صنمی " تولید نمودار NMR مصنوعی با استفاده از نمودارهای معمول به کمک  ماشین­های کمیته و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی در یکی از میادین  نفت مرکزی ایران" "، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، آذرماه 90.
 6. احسان الله بنی نجار" تخمین نفوذپذیری در ساختگاه سد بختیاری با استفاده از روشهای زمین آماری" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، آذرماه 90.
 7. حمید محمدیان، " مدلسازی دامنه و زمان سیر امواج لرزه ای به روش تفاضل های متناهی" ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، تابستان 90.
 8. صابر رستمی، " برداشت، پردازش و تفسیر داده های شکست مرزی ساختگاه سدملکان" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، مهر ماه90.
 9.  میلا حسنی، " تعیین عمق و شکل گسترش کانسار اسکندیان با برداشت­های مغنا طیسی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، مهر ماه90.
 10. رامین تقی نسب، "طراحی و بهینه سازی برنامه تولید معدن نفلین سینیت رزگاه" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی سهند، اسفند ماه 90.(استاد راهنمای دوم)
 11. مائده اسلامی، "  تبدیل توزیع T2ازلاگ NMRبه منحنیهای فشارمویینگی (PC)بااستفاده از روشهای هوشمند دریکی ازمیادین شرکت نفت مرکزی ایران "  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، تیر ماه 91.
 12. محمد عربی "تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی با استفاده از داده های تخلخل و تراوایی حاصل از نگار NMR شبیه سازی شده از طریق شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از میادین نفتی ایران"، دانشجوی کارشناسی ارشد نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، مهرماه 91.
 13. رشید فتحی رشید، " طراحی و بهینه سازی برنامه تولید معدن مس چشمه کنان " دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی سهند، مهر ماه 91، (استاد راهنمای دوم).
 14. روزبه نقی زاده، " طراحی و بهینه سازی برنامه تولید معدن مس مسجد داغی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی سهند، مهر ماه 91.(استاد راهنمای دوم)
 15. حامد کیایی؛ "مدل‌سازی سه‌بعدی الکتروفاسیس‌های مخزنی با استفاده از تلفیق روش‌های خوشه‌سازی و زمین‌آماری" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، مهر ماه 92.
 16.  نواله ولیزاده، " مقایسه روش کریجینگ معمولی و تکنیک­های هوشمند در تخمین عیار در یکی از معادن ایران" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، مهر ماه92.
 17.  صلاح باستانی" روش منطق فازی برای تخمین تراوایی و نوع رخساره ی سنگی در یک  میدان نفتی با استفاده از داده های لاگ" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند، بهمن ماه92.
 18. یعقوب محمدی، "مدل سازی سه بعدی الکتروفاسیس­های مخزنی با استفاده از تلفیق داده­های لرزه­نگاری و پتروفیزیکی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند، بهمن ماه92.
 19.  یوسف جلالی زاده" استفاده از روش توموگرافی الکتریکی جهت تصویرسازی تشکیلات تحت­الارضی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، آبان ماه93.
 20. مهدی امینی" مقایسه روشهای مختلف تهیه نقشه های شدت کل میدان مغناطیسی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، دی ماه93.
 21. مرتضی مردی" بررسی ارتباط بین ویژگی های پتروفیزیکی مخزن با میزان تولید در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران " دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند، شهریورماه93.
 22. سوران عزیزیان " تعیین مرز توده های مغناطیسی با استفاده از روشهای مختلف در یک کانسار" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند، شهریو ماه95.
 23. سید جابر مداح " تهیه مدل سه بعدی از مشخصات  شکستگی ها در یک میدان نفتی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند، دی ماه سال 95.

 


رساله های دکتری

 •    احسان الله بنی نجار " مقایسه ی نظام مند الگوریتم های شبیه سازی چند نقطه ای " دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی معدن، دکتری رشته مهندسی اکتشاف معدن، بهمن ماه 1398،
 • میلاد حسنی، " زمینه پژوهشی مصوب: بهبود نقشه­های میدان پتانسیل و جداسازی آنومالی­های ناحیه­ای و محلی و نوفه با استفاده از روش­های زمین آماری " دکتری رشته مهندسی اکتشاف معدن، بهمن ماه 1399.
 • میترا محمودی " بهبود کاربردی روش های مستقیم زنجیره های مارکوف در شبیه سازی زمین آماری رخساره ها "  دکتری رشته مهندسی اکتشاف معدن، اسفنده ماه 1400. (استاد مشاور)

طرح های پژوهشی

 1. یوسف شرقی، "تخمین موقعیت و عمق کانسار ایلمنیتی و مگنتیتی ناحیه سرو به روش مغناطیس سنجی" شرکت توسعه و سرمایه گذاری آتیه سپید آسیا، 1393.
 2. یوسف شرقی، " ارزیابی ذخیره معدن نفلین سینیت سراب"، 1389، شرکت جهاد تحقیقاتی سهند.
 3. یوسف شرقی، " ارزیابی ذخیره معدن آهک ارشتناب بستان آباد"، 1389، شرکت جهاد تحقیقاتی سهند.
 4. یوسف شرقی، " مدل سازی توزیع عیار و شکل پلاسرهای محدوده سرو"1394، تامین کننده اعتبار، شرکت توسعه و سرمایه گذاری آتیه سپید آسیا،
 5. یوسف شرقی، عنایت ا... رنجینه خجسته " تخمین عیار طلا در کانسار علی جواد با استفاده از روش کوکریجینگ و بروزرسانی ذخیره" دانشگاه صنعتی سهند، 1395، موسسه تامین کننده اعتبار شرکت مهر اصل.
 6. یوسف شرقی " مطالعات اکتشافی و درزه نگاری سنگهای تزیینی نرم جهت ارائه الگوی بهینه اکتشافی" دانشگاه صنعتی سهند، 1384، موسسه تامین کننده اعتبار وزارت صنایع و معادن.
 7. یوسف شرقی، میترا محمودی، " مدل سازی سه بعدی التراسیون های و ارزیابی کانسار مس علی جواد" دانشگاه صنعتی سهند، 1392، موسسه تامین کننده اعتبار شرکت مهر اصل.
 8. یوسف شرقی، امیر امیرپور اصل " تعیین نوع، شکل، کیفیت و تداوم کانی‌سازی کانسار آهن هریس با استفاده از مطالعات مغناطیسی، سنگ‌شناسی و آنالیزهای شیمیایی "  دانشگاه صنعتی سهند، مرداد 1398، تامین کننده اعتبار آقای خلیل شادیبخش (دارنده پروانه اکتشاف محدوده) .
 9. یوسف شرقی، امیر امیرپور اصل " اکتشاف توده های معدنی آهن دار در محدوده هریس شبستر با استفاده از روش مغناطیس سنجی "  دانشگاه صنعتی سهند، شهریور 1398، تامین کننده اعتبار آقای خلیل شادیبخش (دارنده پروانه اکتشاف محدوده) .
 10.  یوسف شرقی، سعید سلطانی محمدی " بروزرسانی ذخیره کانسار مس علی جواد و رده بندی آن با استفاده از دستورالعمل JORC Code " دانشگاه صنعتی سهند، خرداد 1399، تامین کننده اعتبار شرکت مهر اصل.
 11. یوسف شرقی ، عنایت ا... رنجینه خجسته ، "تخمین و رده‌بندی ذخیره کانسار مس گاودل اهر با استفاده از روش‌های زمین‌آماری" دانشگاه صنعتی سهند، فروردین 1399، تامین کننده اعتبار شرکت خرس سفید شمال.
 12.  یوسف شرقی، "بروز رسانی ذخیره، و مقایسه نتایج حاصل از رده بندی ذخیره با استفاده از روشهای کلاسیک و زمین آماری در زونهای مختلف کانسار مس گاودل" دانشگاه صنعتی سهند،خرداد 1399، موسسه تامین کننده اعتبار شرکت ستاره بذ آذربایجان.
 13.  یوسف شرقی، سعید سلطانی محمدی" تخمین و رده‌بندی ذخیره محدوده معدنی پلی متال شیخ درآباد میانه، با استفاده از روش‌های زمین‌آماری" دانشگاه صنعتی سهند، آبان 1400، موسسه تامین کننده اعتبار شرکت توسعه اقتصادی معدنی کسری زنگنه پارسیان.
 14.  یوسف شرقی، سعید سلطانی محمدی " تخمین و رده‌بندی ذخیره کانسار طلای هیزجان با استفاده از روش‌های کلاسیک و زمین‌آماری"شهریور، 1400، تامین کننده اعتبارشرکت کاوش مس کالجان  .
 15. یوسف شرقی، امیر امیرپور اصل" اکتشاف توده های کرومیت ارزوئیه با استفاده از روش مغناطیس سنجی"خرداد 1400، تامین کننده اعتبار آقای مهندس رسول دودانگه.
 16. یوسف شرقی، نوید شادمنامن" مطالعه ژئوالکتریکی اراضی شهرک پیله سحران اردیبل"آبان  1400، تامین کننده اعتبار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل.
 17. اسماعیل فاتحی­ فر، یوسف شرقی، محمد چاردولی "بررسي نفوذ ترکيبات هيدروکربني از حوضچه مازوت نيروگاه حرارتي تبريز به آبهاي زيرزميني" خرداد 1400،  مدیریت تولید برق آذربایجان­شرقی.

 


 

سوابق فعالیت های اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی معدن
 •  رئیس آموزشکده فنی ورزقان    
 • معاون مدیر کارگزینی دانشگاه صنعتی سهند
 • مسئول ایمنی آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی سهند   
 • معاون دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند
 •  

 

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir