دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

مروت فریدآزاد
مرتبه علمی :استادیار
تخصص : Petrology
زمینه های تحقیقاتی : - Igneous, Metamorphic and Sedimentary Petrology - Silicates and non-silicates Mineralogy - Geological Mineral Exploration- Mineral Characterization - Engineering Geology - Petroleum Geology
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: Faridazad@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133444312
شماره فکس: 04133444311
رزومه:

My Google Scholar Page
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bIDWyZwAAAAJ
 
My Researchgate page
https://www.researchgate.net/profile/Morovvat-Faridazad
سوابق علمي

 • اخذ مدرك ليسانس زمين شناسي از دانشگاه تبريز درسال1376.
 • اخذ مدرك فوق ليسانس زمين شناسي-گرايش پترولوژي از دانشگاه تبريز در سال 1378. عنوان پاياننامه "مطالعه پترولوژيكي وژئوشيميايي سنگ هاي آذرین منطقه زنوز با نگرشي بر كائولن زايي آنها" با استاد راهنمايي آقاي دكترعلي عامري كه با درجه عالي مورد ارزيابي قرارگرفت.
 • اخذ مدرك دكتري زمين شناسي گرايش پترولوژي از دانشگاه تبريز در سال 1389. عنوان پاياننامه "مطالعه پترولوژي وپتروگرافي سنگ هاي اولترامافيك ومافيك دگرگونه در مجموعه افيوليت خوي، شمال غرب ايران" با استاد راهنمايي آقايان دكترمنصور مجتهدي ودكتر محسن مؤيد ومشاوره دكتر محسن مؤذن كه با درجه عالي مورد ارزيابي قرارگرفت.
 
موضوعات موردعلاقه
 1. بلورشناسی و کانی شناسی
 2. پترولوژي آذرین و دگرگونی
 3. زمین شناسی اقتصادی
 4. اکتشاف ذخایرمعدنی

 


تجارب تدريس

 • دانشگاه پيام نور مركز شبستر از سال 1381 تا سال 1386. دروس تدريس شده شامل: زمين شناسي فيزيكي- ژئومورفولوژي- سنگ شناسي آذرين وعمليات- سنگ شناسي دگرگوني وعمليات- كاني شناسي سيليكات ها وعمليات- بلورشناسي نوري وعمليات.

 • دانشگاه صنعتي سهند از سال1384تاحال با تدريس دروس زمين شناسي  عمومي- بازديد زمين شناسي- سنگ شناسي1 وعمليات- سنگ شناسي 2وعمليات- كاني شناسي نوري وعمليات- برداشت زمين شناسي1- برداشت زمين شناسي2- ايمني ونجات درمعادن- اصول سرپرستي- كاني وسنگ و عمليات- زبان فني- محيط زيست- كارآموزي- زمین شناسی ساختمانی.

 

تجارب حرفه اي

 • همكاري با شركت كان آذر به عنوان كار آموز در پروژه پي جوئي مواد معدني در منطقه ميانه در سال 1381.
 • همكاري با شركت منطقه اي معادن آذربايجان به عنوان كارشناس زمين شناسي درپروژه اكتشاف طلاي اندريان درسال 1378. 

 • همكاري با شركت مهندسين مشاور آشناب به عنوان كارشناس بخش زمين شناسي وژئوتكنيك در مطالعات زمين شناسي وژئوتكنيكي سدهاي خاكي شمال غرب كشور از جمله سد تسوج- يالقوزآغاج و توپچي از سال 1381 تا 1382.

 • همكاري با شركت سيمان صوفيان به عنوان كارشناس زمين شناسي در بخش امورمعادن كه در پي جويي و اكتشاف معادن پوزولان ومطالعات ميكروسكوپي مربوط به استفاده از خاكسترهاي آتشفشاني در توليد سيمان پوزولاني مشاركت داشتم ودر اين زمينه ذخاير پوزولان  منطقه كلاش وسارجهت استفاده درتوليد سيمان پوزولاني معرفي شدند ازسال 1383 تا 1385.

تهيه گزارش هاي فني

 • تهيه گزارش نهايي اكتشاف سنگ لاشه ومالون سفيدان جديد سال1390، دارنده پروانه اكتشاف آقاي محرم ساعي ورسفيدان جديد.

 • تهيه طرح اكتشاف سنگ لاشه خواجه سال1391، دارنده پروانه اكتشاف آقاي ناصرلطفي.

 • تهيه گزارش نهايي اكتشاف سنگ لاشه ديزگوين سال1392، دارنده پروانه اكتشاف شركت آذرپينار.

 • تهيه گزارش نهايي اكتشاف سنگ تزئینی قرخ صغیرهشترود سال1395، دارنده پروانه اكتشاف آقای مهدی بقایی شتربانی پور.

 • تهيه طرح اكتشاف سنگ لاشه زیری سراب سال1396، دارنده پروانه اكتشاف اقای نبی اله روحی.

 • تهيه طرح اكتشاف مرمر قره گل شهرستان چاراویماق سال1397، دارنده پروانه اكتشاف شرکت آتشکا.

مسئوليت فني معادن

 • مسئول فني اكتشاف سنگ تزئيني گرانيت ديزج عليقلي بيگ،1391-1390،دارنده پروانه اكتشاف آقاي علي ملازاده.

 • مسئول فني اكتشاف سنگ لاشه ديزگوين، 1392-1391، دارنده پروانه اكتشاف شركت آذرپينار.

 • مسئول فني اكتشاف سنگ تزئيني (مرمر) بنايم ملكان، 1393، دارنده پروانه اكتشاف خانم سميرا محمودزاده ملكي.

 • مسئول فني اکتشاف سنگ تزئيني(گرانيت) اوخچي مراغه، 1400-1401، دارنده پروانه اکتشاف آقاي سياوش گوزلي محمود آبادي

 

دوره هاي آموزسي گذرانده شده

 • دوره آموزشي با عنوان "آتشباري درمعادن"-سازمان صنايع ومعان استان آذربايجان شرقي -1381.

 • دوره آموزشي با عنوان "مسئولين فني معادن"-سازمان صنايع ومعان استان آذربايجان شرقي -1384.

 • دوره آموزشي با عنوان "حفاظت ایمنی وبهداشت صنعتی"-سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان آذربايجان شرقي -1384.

 • دوره آموزشي با عنوان "اقتصاد معادن كوچك"-سازمان صنايع ومعان استان آذربايجان شرقي -1384.

 • دوره آموزشي با عنوان "روش هاي پيشرفته تدريس"-دانشگاه صنعتي سهند -1390.

 • دوره آموزشي با عنوان "مسئول فني اكتشاف"-سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان شرقي -1391.

 • دوره آموزشي با عنوان "تخمين وارزيابي ذخاير معدني به روش كلاسيك"- سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان شرقي-1391.

 • دوره آموزشي با عنوان "آشنايي با GIS"- سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان شرقي-1391.

 • كارگاه آموزشي با عنوان"مبانی نشر یافته های علمی و ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش انگلیسی ﻣﻘﺎلات ISI"- دانشگاه صنعتي سهند-1391.

 • دوره آموزشي با عنوان "ژئوشيمي اكتشافي"- سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان شرقي-1392.

 • دوره آموزشي با عنوان"نقشه برداري معدني"- سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان شرقي-1392.

 • كارگاه آموزشي با عنوان"نمایش پاراژنز سنگ های متابازیتی و متاپلیتی در دما و فشارهای مختلف درجات دگرگونی متفاوت- تشخیص رخساره های دگرگونی در متابازیت ها"درسي و دومين گردهمايي ونخستين كنگره بين المللي-تخصصي علوم زمين- سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور مركز شمال شرق - مشهد-1392.

 • دوره آموزشي با عنوان"تجزيه وتحليل نتايج آزمايش XRD"- دانشگاه صنعتي سهند-1393.

 • كارگاه آموزشي با عنوان" افيوليت" در همايش تخصصي افيوليت –دانشگاه دامغان-1393.

 • كارگاه آموزشي با عنوان" Increased mechanization and modernization solution to the thin seam coal mining" در دومین کنگره ملی زغالسنگ ایران –شرکت معادن زغالسنگ کرمان-2014.

 • كارگاه آموزشي با عنوان"رامان اسپكتروسكوپي، الكتريك پالس ديس آگريگيشن، هيدروسپاريشن" در ششمین همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران-دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان-1393.

 • كارگاه آموزشي با عنوان"انتخاب روش مناسب تجزیه کانی شناختی وتجزیه شیمیایی اکتشاف مواد معدنی" درهفتمین همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران-دانشگاه دامغان-دامغان-1394.

 


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و خارجي

 • مروت فريدآزاد، محسن مؤيد، منصور مجتهدي و محسن مؤذن، 1388. "پترولوژي و پتروژنز گرانيتوئيدهاي داخل افيوليت ملانژ شمال خوي- شمال غرب ايران"، فصلنامه زمين شناسي ايران، 56-47.

 • مروت فريدآزاد، محسن مؤيد، منصور مجتهدي و محسن مؤذن، 1389. "سنگ شناسي و سنگ زايي آمفيبوليت هاي موجود در مجموعه­ي افيوليتي خوي- شمال غربي ايران"، مجله بلورشناسي وکاني شناسي ايران، 246-233.
 • مروت فريدآزاد، 1393."پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگ های آتشفشانی کواترنری زیری (شمال شرق سراب، آذربایجان شرقی)"، مجله ژئوشیمی، شماره3، دوره3، 199-189.
 • مروت فريدآزاد،1394 ." پترولوژی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی ائوسن شرف آباد (شمال غرب ورزقان، آذربایجان شرقی)"، مجله پترولوژی، شماره 23، 120-97.
 • مروت فريدآزاد، مهران ادواي، هادي داوودي اصل، 1395 ."شيمي­ کاني و پتروژنزکروميتيت­هاي منطقه گلوانس، کمپلکس دگرگوني شرقي افيوليت خوی"، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دوره 10، شماره 19، 42-29.
 • مروت فريدآزاد، 1395." بررسي شيمي کاني و زمین- دمافشارسنجی هارزبورگیت هاي گوشته ای کمپلکس دگرگوني شرقي افيوليت خوي- شمال غرب ايران"، مجله زمین شناسی اقتصادی، جلد 8،  شماره2، 398-381.
 • اسماعيل خان چوبان، علي عابديني، فرهنگ علياري، علي اصغر کلاگري و مروت فريدآزاد، 1399. "زمين شناسي، کانه زايي وزمين شيمي رخداد مس رسوبي سرخه، شمال باختر مرند، شمال غرب ايران". مجله بلور شناسي وکاني شناسي ايران، جلد 28، شماره 3، 659-674.
 • مروت فريدآزاد، 1399. پترولوژي، "زمين شيمي وسنگ زايي آندزيت هاي دو پيروکسن دار شمال باختري ورزقان(شمال باخري ايران)-شاهدي بر ماگماتيسم کالک آلکالن در محيط پسابرخوردي". مجله پترولوژي. جلد 42، شماره 11، 41-68.
 • Maryam Jahanmohammadi, Enayatollah Ranjineh Khojasteh and Morovvat Faridazad, 2020. Multiple-Point Statistical Simulation of rock fracture network as a key control on the hydrogeology and salinity: a case study from the Qarabagh area, West Azarbayjan Province, Iran”. Desert (25-2)175-184. ID: JDESERT-201912-1006756 (R2)

 • Safoura Rezaei, Enayatollah Ranjineh Khojasteh and Morovvat Faridazad, 2020.Improving geostatistical predictions of two environmental variables using Bayesian maximum entropy in the Sungun mining site”. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (34): 1775-1794. https://doi.org/10.1007/s00477-020-01863-4

 • اسماعيل خان چوبان، بهزاد حاج عليلو، محسن مؤيد، محمدرضا حسين زاده و مروت فريدآزاد، 1400. " ژئوشيمي وجايگاه تکتونوماگمايي گدازه هاي آندزيتي ميوسن قزل داش داغي (شمال غرب مرند، آذربايجان شرقي)". مجله علوم زمين. شماره 4، 29-42.
 • Nasser Ashrafi, Mehrdad Pourmohsen and Morovvat Faridazad, 2022.Study of A-type granite from the South of Lake Urmia, Sanandaj-Sirjan Zone: Implications for the Neotethys opening in Iran”. Iranian Journal of Earth Sciences (IJES), in press. https://doi.org/10.30495/ijes.2022.1941506.1657


مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 • FARIDAZAD, Morovvat, MOAYYED, Mohsen, MODJTAHEDI, Mansour and MOAZZEN, Mohssen, “PETROLOGY AND PETROGENESIS OF ULTRAMAFIC ROCKS OF THE KHOY OPHIOLITIC COMPLEX-NW IRAN”. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Session No. 46, METU Convention and Cultural Centre: Exhibition Hall, 08:30-18:30, Friday, 8 October 2010.
 • FARIDAZAD, Morovvat, “Petrology of Meta-Ultramafic Rocks in the Khoy Ophiolitic Complex, NW Iran”. 30th International conference on "Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism", 29 September -02 October 2014. Antalya-Turkey.

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 • مروت فريدآزاد، علي عامري، منصورمجتهدي و فرهاد ملک قاسمي، 1378. "مطالعه پترولوژيکي و زمين شناسي سنگ هاي آتشفشاني منطقه زنوز با نگرشي بر کائوزايي آنها (جنوب شهرستان زنوز-آذربايجان شرقي)". فشرده مقالات سومين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه شيراز، 451-449.
 • بهارعبادی، علي عامري، احمدجهانگیری و مروت فريدآزاد، 1387. "بررسی پترولوژیکی وژئوشیمیایی سنگ های ولکانیکی میوسن شمال خروانق، شرق دستجرد". دوازدهمین همايش انجمن زمين شناسي ايران، شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب، اهواز.
 • ايرج غفارپور، علي عليزاده، مهران ادواي و مروت فريدآزاد، 1391. "بررسي زيست محيطي معدن زغالسنگ كاغلوكوزلو كليبر". اولين همايش زمين شناسي فلات ايران، دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي وفناوري پيشرفته كرمان.
 • مروت فريدآزاد،1392. "پترولوژي توف تراكي آندزيتي واقع درداخل تشكيلات ميوسن تبريز-شاهدي بر فعاليت انفجاري سهند درآن زمان". سي ودومين گردهمايي ونخستين كنگره- تخصصي علوم زمين، سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشورمركز شمال شرق، مشهد.
 •  احسان بيداري، والح آقازاده و مروت فريدآزاد،1392. "بررسي پارامترهاي مؤثردرليچينگ آمونياكي مس از سرباره". سي ودومين گردهمايي ونخستين كنگره- تخصصي علوم زمين، سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور، تهران.
 •  مروت فريدآزاد،1392. "پتروژنز سنگ هاي آداكايتي پس از تصادم درمنطقه سفيدان جديد، شمال تبريز، آذربايجان شرقي". اولین همایش ملی مجازی علوم زمین، انجمن کاوشگران جوان زمین ارومیه.
 • مروت فريدآزاد، مهران ادواي و ايرج غفارپور،1393. "زمين شناسي وتعيين رده زغال سنگ معدن زغال سنگ كاغلوكوزلو (شهرستان كليبر-استان اذربايجان شرقي)". دومين كنگره ملي زغال سنگ ايران، شركت معادن زغال سنگ كرمان.
 •  سيدآرش رضوي نژاد، مروت فريدآزاد و علي عليزاده،1393. "بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي معدن زغال سنگ اجاق كندي خداآفرين". دومين كنگره ملي زغال سنگ ايران، شركت معادن زغال سنگ كرمان.
 • مروت فريدآزاد،1393. "پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي آتشفشاني كواترنري زيري (شمال شرق سراب، آذربايجان شرقي)". ششمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران، دانشگاه سيستان وبلوچستان، زاهدان.
 • مروت فريدآزاد، مهران ادواي و هادي داوودي اصل.1393. "رخداد وشرايط تشكيل رگه هاي ليستونيتي ناحيه گلوانس، كمپلكس دگرگوني شرقي افيوليت خوي (شمال غرب ايران)". همايش تخصصي افيوليت، دانشگاه دامغان.
 • مروت فريدآزاد،1393. "سنگ شناسي، ژئوشيمي ومحيط تكتونيكي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنري شرف آباد (شمال غرب ورزقان-آذربايجان شرقي)". اولين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني، مؤسسه آموزش عالي كرمان.
 • مروت فريدآزاد،1393. " پتروگرافي و ژئوشيمي عناصراصلي، کمياب ونادرخاکي آندزيت هاي بازالتي پليوکواترنري شرف آباد (شمال غرب ورزقان، آذربايجان شرقي)". سي وسومین گردهمايي ملی علوم زمين، سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور، تهران.
 • مجید محبوبی اقدم، محمدجعفر محمدزاده و مروت فريدآزاد،1393. " بررسی تغییرات جرم عناصر در دگرسانی های هیدروترمالی کانسار مس ماسیوسولفیدی قزل داش خوی به روش آیزوکن". همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات منابع، شیراز.
 • مروت فريدآزاد،1394. " پترولوژی، محیط تکتونیکی و پتروژنز متابازالت های گردیک بالا- کمپلکس دگرگونی شرقی افیولیتی خوی (شمال غرب ایران)". دومین کنفرانس ملی جغرافیا وزمین شناسی، تهران.
 • مروت فريدآزاد،1394. "پترولوژی و پتروژنز آندزیت های بازالتی پلیوکواترنری شرف آباد (شمال غرب ورزقان، آذربایجان شرقی)". هفتمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه دامغان، دامغان.
 • مروت فريدآزاد،1394. " پتروگرافی، ژئوشیمی عناصراصلی و محیط تکتونیکی دایک بنموریتی موجود درمحدوده معدن کائولن زنوز، شمال مرند- آذربایجان شرقی". هفتمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه دامغان، دامغان.
 • صمد بخشی پور، عنایت اله رنجینه خجسته و مروت فريدآزاد،1394. " بررسی پتانسیل کانی زایی در محدوده زون قره باغ-قوشچی با نگرشی بر توده های نفوذی منطقه قره باغ و استفاده از روش های آماری". هفتمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه دامغان، دامغان.
 • مروت فريدآزاد،1394. " پتروگرافی، ژئوشیمی عناصراصلی و محیط تکتونیکی داسیت های موجود در محدوده معدن کائولن زنوز، شمال مرند- استان آذربایجان شرقی". سي وچهارمين گردهمايي و دومین كنگره- تخصصي علوم زمين، سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور، تهران.
 • مروت فريدآزاد،1394. " پتروگرافی، ژئوشیمی عناصراصلی و محیط تکتونیکی آندزیت های موجود در محدوده معدن کائولن زنوز، شمال مرند- استان آذربایجان شرقی". دومین همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات منابع، شیراز.
 • صمد بخشی پور، مروت فریدآزاد، عنایت اله رنجینه خجسته، 1395. " بررسی های زمین شناسی، پتروگرافی وکانه نگاری توده های نفوذی بخشی از منطقه قره باغ به منظور پی جویی کانی زایی اقتصادی (جنوب شرق سلماس-استان آذربایجان غربی)". دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، کرمان.
 • مروت فریدآزاد، مریم قهری، 1395. " پتروگرافی، ژئوشیمی ومحیط تکتونیکی سنگ های آتشفشانی پس از تصادم ائوسن-اولیگوسن در منطقه گوگدرق، جنوب­شرق قره چمن (آذربایجان شرقی)". دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، کرمان.
 • مروت فريدآزاد، 1395. " ويژگي هاي سنگ شناختي، شيميايي، فيزيکي و مکانيکي سنگ لاشه ومالون زیری (شمال شرقی سراب-آذربايجان شرقي)". دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی، کرمان.
 • مروت فريدآزاد، 1395. " ويژگي هاي سنگ شناختي، شيميايي، فيزيکي و مکانيکي سنگ لاشه ديزگوين(شرق ميانه-آذربايجان شرقي)". نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی ومحیط زیست ایران، تهران.
 • مروت فريدآزاد، 1395. " ويژگي هاي سنگ شناختي، شيميايي، فيزيکي و مکانيکي سنگ لاشه ومالون سفیدان جدید (شمال تبریز-آذربایجان شرقی)". بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران.
 • مروت فريدآزاد، مریم قهری، 1395. " شناسایی انواع آلتراسیون های هیدروترمالی درمنطقه گوگدرق براساس شواهد صحرایی ومیکروسکوپی". هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، زنجان.
 • مروت فريدآزاد، 1395. " پتروگرافی، ژئوشیمی ومحیط تکتونیکی سنگ های آتشفشانی ائوسن شرف آباد (شمال غرب ورزقان، آذربایجان شرقی)". هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، زنجان.
 • مروت فريدآزاد، 1395. " سنگ شناسی، ژئوشیمی ومحیط تکتونیکی گدازه های آندزیتی پلیوکواترنری کهنه علی (شمال غرب ورزقان-آذربایجان شرقی)". سي وپنجمین گردهمايي ملی علوم زمين، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، تهران.
 • مروت فريدآزاد، 1396. " پتروگرافی، ژئوشیمی ومحیط تکتونیکی سنگ های آتشفشانی صومعه دل و سغندل (شرق ورزقان، آذربایجان شرقی)". نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند.
 • مروت فريدآزاد، 1396. " ماگماتیسم آداکایتی در محدوده معدن کائولن زنوز ونقش آن در ژنز کانسارهای کائولن منطقه، ملاحظات ژئوشیمیایی وپترولوژیکی". نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران ، بیرجند.
 • مروت فريدآزاد، 1396. " سنگ شناسی، ژئوشیمی و محیط تکتونیکی گدازه های آندزیتی پلیوکواترنری گزنبند (شمال غرب ورزقان-آذربایجان شرقی)". همایش ماگماتیسم سنوزوئیک فلات ایران، سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور، تهران.
 • مروت فريدآزاد، 1396. " پترولوژی و ژئوشیمی آداکایت های سیلیس پایین درمنطقه کرویق- بکرآباد، شمال شرق ورزقان، آذربایجان شرقی ". سي وششمين گردهمايي و سومین كنگره بین المللی تخصصي علوم زمين، سازمان زمين شناسي واكتشافات معدني كشور، تهران.
 • اسماعیل خان چوپان، علی عابدینی، فرهنگ علیاری، علی اصغر کلاگری و مروت فريدآزاد، 1397. " کانی زایی مس رسوبی در نهشته های لایه سرخ فوقانی سرخه مرند، آذربایجان شرقی ". دومین کنگره بین المللی علوم ومهندسی، آلمان-هامبورگ.
 • اسماعیل خان چوپان، علی عابدینی، فرهنگ علیاری، علی اصغر کلاگری و مروت فريدآزاد، 1398. " خاستگاه وهوازدگي سنگ مادر ماسه سنگ هاي سرخه براساس پتروگرافي، آناليز مدال وژئوشيمي عناصراصلي، مرند، آذربايجان شرقي". پنجمين همايش انجمن رسوب شناسي ايران، باتأکيد بر فرسايش وآلودگي رسوبات، دانشگاه شهيدباهنرکرمان.
 • اسماعیل خان چوبان، علی عابدینی، فرهنگ علیاری، علی اصغر کلاگری و مروت فريدآزاد، 1399. " کانی زایی مس تیپ مانتو یکان کهریز، شمال باختري مرند، آذربایجان شرقی ". دوازدهمین همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران. دانشگاه بوعلي سيناي همدان.
 • اسماعیل خان چوبان، بهزاد حاج عليلو، محسن مؤيد، محمدرضا حسين زاده و مروت فريدآزاد، 1399. " کانی زایی منگنز در توف هاي آداکیتی قزلداش داغی، شمالغرب مرند، آذربایجان شرقی". دوازدهمین همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران. دانشگاه بوعلي سيناي همدان.
 • اسماعیل خان چوبان، علی عابدینی، فرهنگ علیاری، علی اصغر کلاگری و مروت فريدآزاد، 1399. " کانی زایی مس تیپ مانتو یکان کهریز، شمال باختري مرند، آذربایجان شرقی ". دوازدهمین همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران. دانشگاه بوعلي سيناي همدان.

راهنمایی پایان نامه

 • بررسی های زمین شناسی اقتصادی معدن زغال سنگ اوجاق كندي خداآفرين- سيد رضا رضوي ن‍ژاد (كارشناسي ارشد-زمين شناسي اقتصادي)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.

مشاور پایان نامه

 • بررسی های زمین شناسی اقتصادی معدن زغال سنگ کاغلوکوزلوکلیبر- ايرج غفارپور (كارشناسي ارشد-زمين شناسي اقتصادي)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1392.
 • بررسی کانی زایی و ژنزکرومیت درهارزبورژیت های روستای کلوانس خوی (آذربایجان غربی)- هادي داوودي اصل (كارشناسي ارشد-زمين شناسي اقتصادي)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1392.
 • بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي وژئوتكنيك ساختگاه سد گرمي چاي ميانه-حامد سعادتي (كارشناسي ارشد-زمين شناسي مهندسي)-دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1392.
 • سنتز و مشخصه یابی غشای زئولیتی STTبر روی پایه مولایت و بررسی عملکرد آن درجداسازی دی اکسیدکربن ازمتان- زهرا رشيدفر (کارشناسي ارشد مهندسي شيمي-گرايش فرايندهاي جداسازي)- دانشگاه صنعتي سهند تبريز، 1399.
 • بررسی کانه زایی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسارهای مس رسوبی حوضه تبریز- خوی، شمال غرب ایران-اسماعيل خان چوبان (دکتري زمين شناسي-گرايش زمين شناسي اقتصادي)- دانشگاه اروميه، 1399.
 • مدلسازی و مكان يابي زمين آماری حفاری های جديد نهشته كائولن زنوز-  صدرا سقاي بلغاري (کارشناسي ارشد مهندسي معدن-گرايش اکتشاف مواد معدني)- دانشگاه صنعتي سهند تبريز، درحال انجام.
 • بهينه سازي اقتصادي پروژه هاي اکتشافي برحسب تعداد، عمق وموقعيت گمانه هاي اکتشافي با لحاظ کردن عدم قطعيت هاي زمين شناسي دريک مطالعه موردي- سجاد پوروطن (کارشناسي ارشد مهندسي معدن-گرايش اکتشاف مواد معدني)- دانشگاه صنعتي سهند تبريز، در حال انجام.
 • بررسي افزايش بازيابي سرب کانسگ سرب وروي کوشک با استفاده از انواع مواد شيمياي مختلف- محمد صفري (کارشناسي ارشد مهندسي معدن- گرايش فراوري مواد معدني)- دانشگاه صنعتي سهند تبريز، 1400.

انجام طرح هاي تحقيقاتي

 • طرح تحقيقاتي پاياننامه دكتري با عنوان" مطالعه پترولوژي وپتروگرافي سنگ هاي اولترامافيك ومافيك دگرگونه در مجموعه افيوليت خوي-شمال غرب ايران" دانشگاه تبريز، 1389.

 • طرح تحقيقاتي با عنوان" پترولوژي سنگ هاي آتشفشانی پليوکواترنری در غرب و شمال روستای شرف آباد، شمال غرب ورزقان- آذربايجان شرقي ". دانشگاه صنعتي سهند،1391.

 • همکارمجري در طرح تحقيقاتي با عنوان" شناسایی عناصر کمیاب و عناصر گروه پلاتین در سنگ معادن طلای شرکت زرین داغ از دیدگاه فرآوری، معرفی و ارائه روش بهینه برای استحصال مناسب آن عناصر". دانشگاه صنعتي سهند، 1399.


داوري پاياننامه هاي دانشجويي

 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-زمين شناسي اقتصادي آقاي پرويز زالي با عنوان"مطالعه سنگ شناسي، كاني شناسي و ژئوشيميايي كانسار پلي متال قزل داغ سلماس" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1391.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد- زمين شناسي اقتصادي آقاي سعيد سعادتي با عنوان"مطالعه زمين شناسي اقتصادي طلاي بسيط" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1392.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-زمين شناسي مهندسي خانم حميده علي پور اصل با عنوان"بررسی های زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیکی و سایزموتکتونیکی ساختگاه سد علی آباد هوراند " دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1392.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-زمين شناسي اقتصادي آقاي يوسفعلي قهرماني فرد با عنوان"بررسی های زمین شناسی اقتصادی ورمیکولیت های تازه کند نیق (هوراند-آذربایجان شرقی)" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1392.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-زمين شناسي اقتصادي آقاي رضا محمودي نژاد با عنوان"مطالعه زمين شناسي اقتصادي معدن آهن جويبند اهر" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1392.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-زمين شناسي اقتصادي آقاي امیررضوانفر با عنوان"بررسی پتانسیل های ژئوشیمیایی Cu-Au درگمانه ها وتعیین شاخص های اکتشافی براساس آلتراسیون های منطقه نیاز-اردبیل" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-اکتشاف معدن آقاي رضا فروغی فر با عنوان"مدلسازی زمین آماری ذخیره مس مسجدداغی" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-اکتشاف معدن آقاي علیرضا روزدار با عنوان"تفکیک آنومالی از حدزمینه بااستفاده از آمارU وتأیید آن با آلتراسیون های ژئوشیمیایی برروی نقشه 1:50000منطقه ترک میانه-آذربایجان شرقی" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-اکتشاف معدن آقاي حامدچمنی با عنوان"ثبت زون های آلتراسیون هیدروترمالی با استفاده از دورسنجی وتأیید آن با آلتراسیونهای ژئوشیمیایی درمنطقه غرب مشکین شهر-اردبیل" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-اکتشاف معدن آقاي مهدی شاهوردی زاده با عنوان"تخمین مدل بلوکی با استفاده از چال های انفجاری جهت استفاده درطرح های کوتاه مدت معدن مس سونگون" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-زمین شناسی اقتصادی آقاي علیرضا عباسی ساعی زاد با عنوان"بررسی وثبت آلتراسیونهای ژئوشیمیایی منطقه بستان آباد وانطباق آن با مطالعات دورسنجی" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-زمین شناسی اقتصادی خانم خاطره طهماسبی با عنوان"شناسایی الگوهای بهینه اکتشافی وکانی زایی احتمالی منطقه سلطان آباد میانه- آذربایجان شرقی" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1393.
 • داوري پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد-اکتشاف معدن آقای ابراهیم کاردگر با عنوان"بررسی پتانسیل های ژئوشیمیایی Cu درگمانه های اکتشافی جدید سونگون وتعیین شاخص های اکتشافی براساس آلتراسیون های منطقه" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، 1394.

داوري مقالات درمجله هاي علمي

 1. International Research Journal of Geology and Mining )ISSN:2276-6618(
 2. مجله پترولوژي دانشگاه اصفهان (شاپا: 5210-2228)
 3. مجله بین المللی زمین پویا (GRIB) (شاپا: 4997-2345)
 4. مجله زمین شناسی اقتصادی ایران (شاپا: 2008-7306)

 

داوري مقالات درکنفرانس های علمي

 1. داوری مقالات کنفرانس ملی زمین شناسی واکتشاف منابع-شیراز-اسفندماه 1393
 2. داوری مقالات هفتمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران- دانشگاه دامغان- شهریورماه 1394
 3. داوری مقالات کنفرانس بین المللی معدن، فلزات ومواد-تهران-آبان ماه 1394

 

عضويت در هیأت تحریریه مجله های علمی

 1. Journal of Geological Resource and Engineering )ISSN: 2328-2193 (

 

عضويت در مجامع علمي وصنفي

 1. عضوپيوسته انجمن زمين شناسي ايران
 2. عضو انجمن كاني شناسي و بلورشناسي ايران
 3. عضو انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
 4. عضو سازمان نظام مهندسي معدن استان آذربايجان شرقي- داراي پروانه  اشتغال دررسته پي جويي و اكتشاف (زمينه هاي  نظارت (2) وطراحي (2))
 5. عضو کمیته علمی کنفرانس ملی زمین شناسی واکتشاف منابع-شیراز-اسفندماه 1393
 6.  عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی معدن، فلزات ومواد-تهران-آبان ماه 1394
 7. عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی زمین شناسی واکتشاف منابع-شیراز-اسفندماه 1394

 

My Researchgate page

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir