دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

حمید چاکری
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Rock Mechanics
زمینه های تحقیقاتی : Rock Mechanics and Rock Engineering, Tunneling, Geotechnical Engineering, Numerical modelling, Underground Structures and Stability of Slopes
مراکز تحقیقاتی :Mechanized Tunneling Laboratory

پست الکترونیکی: chakeri@sut.ac.ir, h.chakeri@gmail.com
شماره تلفن: 04133449267
شماره فکس: 04133444311
رزومه:
Hamid-Chakeri, Ph.D.
Associate Professor of Rock Mechanics

Mining Eng. Faculty, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.


  Tel:   +98 413 345 9267
  Fax:  +98 413 344 4311
 
Email: Chakeri@sut.ac.ir , h.chakeri@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                     
Research Center: Mechanized Tunneling Laboratory

............................................................................................................................................................................................................. 
 
EDUCATION:

2009 – 2012          Rock Mechanics Engineering, Hacettepe University, Ankara, Turkey
                              Thesis ‘
Investigation of Face Stability and Surface Settlement at Earth Pressure Balance (EPB) Tunneling Method
 
2004 – 2007          MSc, Rock Mechanics Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
                              Thesis ‘3D Stability Analysis and Design of Support for Tohid Highway Tunnels in Tehran
 
2000 – 2004          BSc, Mining Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

..............................................................................................................................................................................................................

PUBLICATIONS:

Journal Papers:

 1. Chehreghani, S., Azad Sola, H., Chakeri, H., "Stability analysis and support system design of Angouran underground mine batching room" Mining of Mineral Deposits, 16 (1), 2022.

 2. Bazargan, S., Chakeri, H., Sharghi, M., and Dias, D., " Analysis of Cutting Tools of Tunnel Boring Machine (TBM) in Silty-Sand Soils Using Artificial Neural Network (ANN)-Case Study: Tabriz Metro Line2 Project" Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 19 (2), pp. 71-88, 2022
 3. Amjadi, R., Samimi Namin, F.,  Chakeri, H., Rouhani, M.M., " Evaluation of the effect of injection pressure on Surfcae Settlement in Excavation with Erth Pressure Balanced Shield Machine (case study: Tabriz Metro Line 2)" Tunneling Underground Space Engineering (TUSE), 10 (2), pp. 167-182, 2021 (In Persian). 
 4. Sharghi, M., Chakeri, H., Afshin, H., Dias, D. "Analysis of the Possible Cracking and Damages of Tunnel Lining Segments during Installing Stage" Soil Mechanics and Foundation Engineering, 58(4), pp. 287-294, 2021.
 5. Chakeri, H., Balani, A., Sharghi, M. and Özcelik, Y., " An Investigation Into the Effects of an Annular Gap on Surface Settlement", Soil Mechanics and Foundation Engineering, 57(6), pp. 506–512, 2021.
 6. Rahmati, S., Chakeri, H., Sharghi, M., and Dias, D., " Experimental Study of the Mechanical Properties of Two-Component Backfilling Grout", Ground Improvement, February 2021. 
 7. Sharghi, M., Chakeri, H., Afshin, H., Torok, A. and Dias, D., " Investigation of the feasibility of using recycled steel fibers in tunnel lining segments" Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 110, April 2021.
 8. Darbor, M., Chakeri, H., Asgharzadeh, M., "Investigation of the Effect of Different Parameters on the Penetration Rate of Earth Pressure Balance Boring Machine using Fuzzy and Neuro-Fuzzy Methods, and Metaheuristic Algorithms (A Case Study: Tabriz Metro Line 2)", Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering,  Volume 10, Issue 25, 2021.
 9. Akbari, S., Zare, SH., Chakeri, H. and Mirzaei, H. "A 3D Finite-Difference Analysis of Interaction between a Newly-Driven Large Tunnel with Twin Tunnels in Urban Areas", Journal of Mining and Environment (JME), Vol. 11, No. 3, pp. 809-823, 2020. 
 10. Karimi, M., Chakeri, H., Namin, F.S., Sharghi, M., Özçelik, Y., Numerical investigation into the effect of stepping on the circumferential joint in the precast tunnel segments under TBM thrust jacks", Arabian Journal of Geosciences, 2020, 13(15), 754
 11. Haji, S., Chakeri, H., "A New Equation for Estimating the Required Face Support Pressure in EPB Machine", Geotechnical and Geological Engineering, 2020.
 12. Baghali, H., Chakeri, H., Sharghi, M., Dias, D., "Effect of soil moisture and granulometry on soil conditioning for EPB-TBM tunneling: Case study", Journal of Testing and Evaluation, 2020, 49(1).
 13. Pourmand, S., Chakeri, H., Sharghi, M., Bonab, M. and Ozcelik, Y., "Laboratory Studies on Soil Conditioning of Sand in the Mechanized Tunneling," Journal of Testing and Evaluation 48, no. 5 (2020): 3658-3672.
 14. Bakhshandeh Amnieh, H., Rostami, A., Shahriar, K., Chakeri, H., Cheraghi Seifabad, M., "Selection of a subway excavation method using AHP and TOPSIS" Geosciences Journal, Volume 29, Issue 116, 2020 (In Persian).
 15. Chehreghani, S., Azad Sola, H., Chakeri, H., Nozari, A.,"Stability analysis and determination of support system in 2741 level of angouran underground mine" Engineering Geology, Available Online from October 2020. (In Persian).
 16. Mohammadpoor, h., Chakeri, H., "Investigation of interaction Between Tabriz metro tunnels (lines 1, 2 and 3)", Journal of Modeling in Engineering, Volume 17, Issue 58, 2019 (In Persian).
 17. Dastjerdy, B., Hasanpour, R., Samimi Namin, F., Chakeri, H., "3D computational study of tunnel segment behaviour under loading by TBM thrust jacks", Geomechanics and Geoengineering An International Journal, 2019.
 18. Sharghi, M., Chakeri, H., Afshin, H., and Ozcelik, Y., "An Experimental Study of the Performance of Two-Component Backfilling Grout Used behind the Segmental Lining of a Tunnel-Boring Machine," Journal of Testing and Evaluation, Volume 46, Issue 5, September 2018.
 19. Barzegari, G., Shayan, F., Chakeri, H. "Investigations on Geotechnical Aspects for TBM Specification on the Tabriz Metro Line 3, Iran", Geotechnical and Geological Engineering, 2018.
 20. Narimani, S., Chakeri, H., Davarpanah, S. M., "Simple and Non-Linear Regression Techniques Used in Sandy-Clayey Soils to Predict the Pressuremeter Modulus and Limit Pressure: A Case Study of Tabriz Subway", Periodica Polytechnica Civil Engineering, 2018.
 21. Pourmand, S., Chakeri, H., Sharghi, M., Ozcelik, Y. "Investigation of Soil Conditioning Tests with Three-Dimensional Numerical Modeling", Geotechnical and Geological Engineering, 2018. 
 22. Pourmand, S., Chakeri, H., Sharghi, M., Hajalilou Bonab, M., Ozcelik, Y., "Laboratory studies on soil conditioning of sand in the mechanized tunneling" Journal of Testing and Evaluation, 2018.
 23. Dastjerdy, B., Hasanpour, R., Chakeri, H., "Cracking Problems in the Segments of Tabriz Metro Tunnel: A 3D Computational Study", Geotechnical and Geological Engineering, 2018.
 24. Bakhshandeh Amnieh, H., Rostami, A., Shahriar, K., Chakeri, H., Cheraghi Seifabad, M., "Subsidence prediction for twin tunnels using empirical formula – A case study: Isfahan, Iran." Geosciences Journal, Volume 28, Issue 109, 2018 (In Persian).
 25. Chakeri, H., Amoon, S., Baghali, H., Roshani, O., "Investigation of Baghmisheh Chay fault using data from geological studies and geophysical operations along the Tabriz metro lines", Iranian Journal of Rock Mechanics, Volume 2, Issue 1, 2018 (In Persian).
 26. Sharghi, M., Chakeri, H., Ozcelik, Y., "Investigation into the effects of two component grout properties on surface settlements",  Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 63, March 2017, pp 205-216. 
 27. Balani, A., Chakeri, H., Barzegari, G., Ozcelik, Y., "Investigation of Various Parameters Effect on Cerchar Abrasivity Index with PFC3D Modeling",  Geotechnical and Geological Engineering , Volume 35, Issue 6, December 2017, pp 2747–2762. 
 28. Chakeri, H., Ozcelik, Y., Unver, B., "Investigation of ground surface settlement in twin tunnels driven with EPBM in urban area",  Arabian Journal of Geosciences, Volume 8, Issue 9, September 2015, pp 7655–7666.
 29. Chakeri, H., Unver, B., Ozcelik, Y., "A novel relationship for predicting the point of inflexion value in the surface settlement curve", Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 43, July 2014, pp 266-275.
 30. Chakeri, H., Ünver, B., "A new equation for estimating the maximum surface settlement above tunnels excavated in soft ground", Environmental Earth Sciences, Springer, Volume 71, Issue 7, April 2014, pp 3195–3210.
 31. Chakeri, H., Ozcelik, Y., Unver, B., "Effects of important factors on surface settlement prediction for metro tunnel excavated by EPB", Tunnelling and Underground Space Technology, Elsevier, Volume 36, 2013, pp. 14-23.
 32. Talebinejad, A., Chakeri, H., Moosavi, M., Özçelik, Y., Ünver, B., "Investigation of surface and subsurface displacements due to multiple tunnels excavation in urban area", Arabian Journal Geoscience, Springer, Volume 7, Issue 9, September 2014, pp 3913–3923.
 33. Hasanpour, R., Chakeri, H., Ozcelik, Y., Denek, H., "Comparisons of the results of analytical, numerical and direct measurements of surface settlements in Istanbul metro", Bulletin of Engineering Geology and the Environment journal, Springer, Volume 71, Issue 3, August 2012, pp 499–510.
 34. Chakeri, H., Talebinejad, A., Moosavi, M., Ünver, B., "Tunneling-Induced ground movements on Tehran Metro", Soil Mechanics and Foundation Engineering, Springer, Volume 49, Issue 4, September 2012, pp 132–138.
 35. Chakeri, H., Hasanpour, R., Hindistan, M.A., Ünver, B., "Analysis of interaction between tunnels in soft ground by 3D numerical modeling", Bulletin of Engineering Geology and the Environment journal, Springer, Volume 70, Issue 3, August 2011, pp 439–448.
 36. Ünver, b., Hindistan, M, A., Tercan, E., Hasanpour, R., Chakeri, H., Ertunç, G., "Analysis of Roof Caving Characteristics at a Coal Mine by Using Full Scale 3D Numerical Modeling", Mine Planning and Equipment Selection, Springer, 2014, pp 501-509.

Conference Papers:

 1. Dadashzadeh, M., Chakeri, H., Sharghi, M., "An Investigation into the Correlation between Shear Wave Velocity and Standard Penteration Test", 12th National Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran, May 2020.
 2. Minaee, T., Chakeri, H., Afshin, H., Sharghi, M., "An investigation into the Effect of Hooked-end Fiber on Tensile Strength of Concrete - In order to Evaluate the Possibility of Replacing Steel Fiber in Segmental Tunnel Lining", 2nd Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Tabriz, Iran, Oct 2019.
 3. Bazargan, S., Chakeri, H., Sharghi, M., "The Prediction of the Performance of Tunnel Boring Machine is Soft Soils using Artificial Neural Networks", International Congress on Engineering, Technology and Innovation, Aug 2019.
 4. Baghali, H., Chakeri, H., Sharghi, M., "An investigation into the Effect of Foam on Soil Conditioning in Mechanized Tunnelling", International Congress on Engineering, Technology and Innovation, Aug 2019.
 5. Shayan, F., Barzegari, G., Chakeri, H., "Selection of tunnel boring machine in difficult and mixed ground condition, case study Tabriz Metro Line 3", 12th Iranian & 3rd Regional Tunnelling Conference,  Tehran, Iran, Nov 2017.
 6. Sharghi, M., Chakeri, H., "Determination of Optimal Face Pressure at the Output Section of Station S01 of the Tabriz Subway Line Two by using the Empirical Relations and the 3D Numerical Modeling", Tunnelling and Climate Change - 12th Iranians and 3rd Regional Tunnelling Conference, Tehran, Iran, Nov 2017.
 7. Sharghi, M., Chakeri, H., "Selection the Optimum Method for Excavation of the Tabriz Urban Railway Line 2 - Eastern Development Path", 3rd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning Elites, Istanbul, Turkey, Mar 2017.
 8. Shayan, F., Barzegari, G., Chakeri, H., "Engineering geological assessment for the Tabriz Metro L3", The 9th National Conference on Engineering Geology and The Environment, Tehran, Iran, Sep 2016.
 9. Shayan, F., Barzegari, G., Chakeri, H., "Clogging risks assessment of TBMs for the Tabriz Metro L3", The 9th National Conference on Engineering Geology and The Environment, Tehran, Iran, Sep 2016.
 10. Raiesi, S., Chakeri, H., "Select a tunnel boring machine in soil areas using fuzzy logic", 11th Iranian and 2nd Regional Tunnelling Conference, Tehran, Iran, 2015.
 11. Narimani Qurtlar, S., Keyvani Hezabran, H., Chakeri, H., "Slope Stability Analysis Using Limit Equilibrium & Finite Difference Methods (B2 Station, 2nd Line of Tabriz Metro)", 10th International Congress on Civil Engineering, Tabriz, Iran, May 2015.
 12. Dastjerdy, B., Karimi, M., Samimi Namin, F., Chakeri, H., "Analytical and numerical study of segmental tunnel lining behavior", 11th Iranian and 2nd Regional Tunnelling Conference, Tehran, Iran, 2015.
 13. Sharghi, M., Chakeri, H., Afshin, H., "Quality Control of Two-Component Backfilling Grout in Tunnel Segment Lining used in Line 2 of Tabriz Metro", 11th Iranian and 2nd Regional Tunnelling Conference, Tehran, Iran, 2015.
 14. Narimani Qurtlar, S., Talebinejad, A., Chakeri, H., "Studying the Probability of Liquefaction Between Western- Shaft and C2 Station zone (2nd Line of Tabriz Metro)",  8th National Congress on Civil Engineering, Babol, Iran, May 2014.
 15. Narimani Qurtlar, S., Talebinejad, A., Chakeri, H., "Studying effective parameters on liquefaction using different methods (case study: 2nd line of Tabriz metro)", International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, Tabriz, Iran, 2013.
 16. Talebinezhad, A., Chakeri, H., Unver, B., "Study of the effect of Young’s Modulus and Poisson’s ratio parameters on surface settlement and face support pressure in Line 7 metro project", Dam and Tunnel conference & Expo (DATEX), Tehran, Iran, 2012.
 17. Chakeri, H., Ünver, B., and Talebinezhad, A., "Control of surface settlements with Earth pressure balance method (EPB) for Istanbul metro", First Asian and 9th Iranian tunneling symposium, Tehran, Iran, 2011.
 18. Talebinezhad, A., Chakeri, H., Moosevi, M., Unver, B., "Numerical and empirical analysis of face pressure effect on surface subsidence at a tunnel excavated by EPB method", First Asian and 9th Iranian tunneling symposium, Tehran, Iran, 2011.
 19. Ünver, B., Hasanpour, R., Chakeri, H., Hindistan, M.A., "Preliminary 3D Numerical Modeling of a Hypothetical LNG Storage Cavern Having an Irregular Geometry", EUROCK 2010, January 2010.
 20. Talebnezhad, A., Moosavi, M., Kiani, M., Ünver, B., Chakeri, H., "Three Dimensional Modeling and Design of Tohid Highway Urban Tunnel based on the Analysis of Controlled Underground Deformation and Settlement", Conference: ISRM International Symposium-6th Asian Rock Mechanics Symposium, New Delhi, India, Jan 2010.
 21. Chakeri, H., Ferdowsi, B., "The study of Concrete Arc Pre-Supporting System Method in twin shallow tunnels (Case study: Tohid twin tunnels, Tehran, Iran)", ISRM International Symposium, 5th Asian Rock Mechanics Symposium, Tehran, Iran, 2008.
 22. Chakeri, H., Ferdowsi, B., "The Study of Pipe Roofing Pre-Supporting System Method in Twin Shallow Tunnels (Case study: Tohid twin tunnels, Tehran, Iran)", 1st southern hemisphere international rock mechanics symposium.
 

Books:

 1. Underground Structures in Subways (2019). Haghkish, H., Chakeri, H., and Mousavi, A.

..........................................................................................................................................................................................................

SUPERVISED PhD THESES:

 1. Mohammad Sharghi, 2021, Experimental and Numerical Analysis of Cracking Potential in Precast Concrete Segments under the Thrust Force of the TBM Jacks and Introducing Improvement Solution using Fiber Reinforced Concrete, (Chakeri and Afshin)

SUPERVISED MSc THESES:
 

 1. Taha Ansari, 2021, Investigation of Soil Gradation Effects on the Abrasivity of EPB Machine Tools, (Chakeri and Darbor)
 2. Amir Abdi Barenji, 2021, Effect of Grain Gradation on the Permeability Characteristics of Soil Conditioned with Foam in Mechanized Excavation, (Chakeri)
 3. Amir Hossein Nickjou Tabrizi, 2021, Effect of Soil Shear Properties on the Abrasivity of EPB Machine Tools, (Chakeri and Darbor)
 4. Farjam SalmanPour, 2019, Investigation of additive material effects on permeability of soil in mechanized tunneling, (Chakeri)
 5. Mohammad Asgharzadeh Dizaj, 2019, Prediction performance of tunnel boring machine using fuzzy logic intelligent method (case study Tabriz metro line 2), (Chakeri and Darbor)
 6. Sara rahmati mansourabad, 2019, Investigation of the effect of lateral pressure on the grouting strength (Case study: line 2 of Tabriz metro), (Chakeri and Afshin)
 7. Tohid Minaee, 2018, The effect of fibers on the improvement of mechanical properties of segments (Case study: Line 2 Tabriz metro), (Chakeri)
 8. Rohola Amjadi, 2018, Evaluation of the injection pressure effect on ground surface settlement in excavation by EPB Machine (Case study: Tabriz subway line 2), (Samimi and Chakeri)
 9. Seyyed Shahab Eddin Bazargan, 2018, Prediction of Tunnel Boring Machine (TBM) Performance Using Neural Networks (Case study: Line 2 of Tabriz Metro), (Chakeri)
 10. Hamed Baghali, 2018, Investigation of the effect of foam on improving the ground conditions excavated with EPB shield machine between the second and third stations of Tabriz subway line 2, (Chakeri)
 11. Mohammad Taghinasab, 2018, Investigation of Qanat Effect on metro tunnel excavation using the three dimensional modeling (Case study: Tabriz Metro - Line 2 ), (Chakeri(
 12. Sadegh Haji, 2018, Investigation of various parameters effects on face support pressure in EPB machine, (Chakeri(
 13. Aref Aghaei, 2017, Investigation of Stability of Shallow Tunnels in Soft Rock with Numerical Modeling (case study: Rocks of the North and North-East of Tabriz), (Chakeri)
 14. Mehdi Tabarmayeh, 2017, Risk Assessment In Metro Tunnels Excavation (Case study: Line 2, Tabriz Metro), (Chakeri)
 15. Hossein Mostafaeie Daneshmand, 2016, Reliability analysis of support locomotive in full face tunnel boring machine (TBM) (case study: first line of Tabriz subway), (Aghababaei and Chakeri)
 16. Salim Pourmand, 2015, Soil Conditioning by using additive in Mechanized Excavation (Case study: Tabriz Subway line 2),( Chakeri and Hajialiloue Bonab)
 17. Akbar Balani, 2015, Three-dimension modeling of Cerchar Abrasion test using the PFC3D software, (Chakeri)
 18. Behnaz Dibavar, 2015, Three-dimensional study of the effect of pre-supporting methods in stability of the tunnel face, (Chakeri)
 19. Leyla Sabzizadeh, 2015, A three-dimensional comparison of braced wall methods in construction of metro stations (Case study: Tabriz metro line2 - A2-1 station), (Chakeri and Hamzaban Gramaleki)
 20. Mohammad Sharghi, 2015, Investigation of compressive strength of two-component backfilling grout in tunnel segment lining used in TBM, (Chakeri and Afshin)
 21. Hosein Mohammadpour Reyhan, 2015, Investigation of surface settlements due to metro tunnels excavation in soft ground (Case Study: Lines 1, 2 and 3 of Tabriz Metro), (Chakeri)
 22. Behzad Absavaran, 2015, Three-dimensional modeling and stability analysis of the connection tunnel for Tabriz metro lines (1, 2 and 3), (Chakeri)

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir