دوشنبه، 4 مهر 1401 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

نوید شادمنامن
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Seismology
زمینه های تحقیقاتی : Seismic Tomography; Spectral Decomposition; Signal Processing; Earthquake Prediction
مراکز تحقیقاتی :

پست الکترونیکی: shadmanaman@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459237
شماره فکس: 04133444311
رزومه:

تحصیلات

 • کارشناسی:  کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن؛ دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 • کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد ژئوفیزیک؛ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 • دکتری:  دکتری تخصصی ژئوفیزیک؛ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

 


مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Ghanavati, M. and Shad Manaman, N., 2022. A fuzzy entropy, Contourlet based automatic fault detection. Exploration Geophysics, 19, pp.1-15.

Ghanavati, M. and Shad Manaman, N., 2022. An efficient automatic curvelet-contourlet fault detection method using fuzzy entropy. Journal of Seismic Exploration, 31(3), pp.219-238.

Sadeqi, M., Shad Manaman, N., Kadkhodaie, A. and Wood, D.A., 2022. The effect of frequency bandwidth on DSI anisotropy evaluation. Journal of Applied Geophysics, 201, p.104641.

Mirhashemi, M., Khojasteh, E.R., Shad Manaman, N. and Makarian, E., 2022. Efficient sonic log estimations by geostatistics, empirical petrophysical relations, and their combination: Two case studies from Iranian hydrocarbon reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 213, p.110384.

Amirpour Asl, A. and Shad Manaman, N., 2019. Application of the curvelet transform to synthetic and real magnetic data. Exploration Geophysics, doi: 10.1080/08123985.2019.1665463.

Amirpour Asl, A. and Shad Manaman, N., 2018. Locating magnetic sources by Empirical Mode Decomposition. Journal of Applied Geophysics, 159, 329-340.

Gharibi Mamasani, M., Shad Manaman, N., Kazemi, K., and Mirzakhanian, M., 2017. Resolution enhancement of seismic data using spectral modeling based on dominant Ricker components and separable nonlinear least squares. The Leading Edge, Special Section: Iran, 308-314.

Azadpour, M., Shad Manaman, N., Kadkhodaie-Ilkhchi, A., and Sedghipour, M.R., 2015. Pore pressure prediction and modeling using well-logging data in one of the gas fields in south of Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 128, 15-23.

Azadpour, M., and Shad Manaman, N., 2015. Determination of Pore Pressure from Sonic Log: a Case Study on One of Iran Carbonate Reservoir Rocks. Iranian Journal of Oil & Gas Science & Technology, 4, 37-50. 

Shad Manaman, N., Shomali, H., and Koyi, H., 2011. New constraints on upper mantle S-velocity structure and crustal thickness of Iranian plateau using partitioned waveform inversion. Geophysical Journal International, 184, 247-267, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04822.x. 

Shad Manaman, N., and Shomali, H., 2010. Upper mantle S-velocity structure and Moho depth variations across Zagros belt, Arabian-Eurasian plate boundary. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 180, 92-103.


مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 

 • جباری نسرین، شاد منامن نوید و چهرازی علی، 1399. بررسی کیفیت مخزنی سازند غار- آسماری در یکی از میادین هیدروکربنی ایران با استفاده از وارون‌سازی پیش از برانبارش. مجله ژئوفیزیک ایران، 14 (1): 55-73.
 • جدیری اکبری فام حسین و شاد منامن نوید، 1396. مدل‌سازی تغییرات دامنه و فاز امواج تبدیل‌یافته نسبت به دورافت و تغییرات نسبت VP/VS. مجله ژئوفیزیک ایران، 11 (4): 67-92.
 • امیرپور اصل میاندوآب امیر ، سهرابی قهرمان، شاد منامن نوید و طباطبایی رئیسی هاشم، 1396. تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر. مجله ژئوفیزیک ایران، 11 (3): 119-127.
 • عزیزی یاسر و شادمنامن نوید، 1396. پيش بيني تراوايي سنگ مخزن كربناته با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و ماشين بردار پشتيبان در يكي از مخازن نفتي ايران. مجله فيزيك زمين و فضا، 43 (2): 281-295.
 • آزادپور مرتضی و شاد منامن نوید، 1395. پیش‌بینی و مدل‌سازی پنجرۀ ایمن وزن گل حفاری بر اساس اطلاعات چاه پیمایی در یکی از میادین گازی جنوب ایران. مجله پژوهش نفت، 87: 157-166.
 • آزادپور مرتضی و شاد منامن نوید، 1395. بررسی مکانیزم‌های ایجاد فشار منفذی بالا در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران. مجله پژوهش نفت، 88: 147-160.
 • شاد منامن نوید، شمالی حسین و میرزائی نوربخش، 1390. بررسی ساختار سه بعدی سرعت برشی در گوشته بالایی و تغییرات عمق موهو در منطقه مکران. مجله فيزيک زمين و فضا، 37 (2): 153-169.
 • شاد منامن نويد، اسكندري قادي مرتضي، 1387. بازتاب و شكست موج SH در مرز ناهموار بين دو محيط ايزوتروپ جانبي. نشريه دانشکده فني دانشگاه تهران، 42 (6): ۷۵۱ -763.

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 

 

 • Gharibi, M., Shad Manaman, N., Kazemi, K., and Mirzakhanian, M., 2015. Wavelet Estimation and Seismic Deconvolution using Separable Nonlinear Least Squares. Society of Exploration Geophysicists (SEG) International Exposition and 85th Annual Meeting, New Orleans, USA, 20 October 2015.
 • Mirkamali, M.S., Shad Manaman, N., Abdollahie Fard, I., Keshavarz Farajkhah, N., Khoshdel, H., and Najafabadipour, A.H., 2014.  Analysis of Channels Using Acoustic Impedance and Spectral Decomposition within Cenomanian–Turonian Reservoir in Iran, 76th EAGE Conference and Exhibition 2014, The Netherlands, 16-19 June 2014.
 • Shad Manaman, N., and Shomali, H., 2009. The characteristics of three different subduction zones in Iranian plateau. The GSA annual meeting in Portland, USA, 18-21, October 2009.
 • Shad Manaman, N., and Shomali, H., 2009. Surface Waveform Tomography across the Arabian-Eurasian Plate Boundary, Zagros Belt. 71st EAGE Conference & Exhibition—Amsterdam, Netherlands, 8 - 11 June 2009.
 •  

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 

 •  بودش احسان، شاد منامن نوید، 1393. آنالیز زمان فرکانسی با استفاده از تبدیل S فاکتور متغیر. شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران، 23 اردیبهشت 1393.
 • میرکمالی مریم سادات، شاد منامن نوید، عبدالهی فرد ایرج، کشاورز فرج خواه ناصر، خوشدل حسین، 1393. شناسایی کانالهای لایه مخزنی سروک بر اساس نشانگرهای چندگانه. شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران، 23 اردیبهشت 1393.
 • میرکمالی مریم سادات ، خوشدل حسین، عبدالهی فرد ایرج، کشاورز فرج خواه ناصر، شاد منامن نوید، 1394. تمایز رخساره های رسوبات کانالی در لایه مخزنی سروک با وارون سازی همزمان. دومين سمینار ژئوفيزيك اكتشافي نفت، تهران، 23 اردیبهشت 1394.
 • محمودی شنو، شاد منامن نوید، بودش احسان، 1394. تطابق نگارهای چاه با داده های لرزه ای با استفاده از روش پیچش زمانی پویا. دومين سمینار ژئوفيزيك اكتشافي نفت، تهران، 23 اردیبهشت 1394.
 • غریبی ممسنی مجتبی، شاد منامن نوید، 1394. بهبود کیفیت و قدرت تفکیک پذیری داده های لرزه ای با استفاده از روش بازترکیب طیفی. دومين سمینار ژئوفيزيك اكتشافي نفت، تهران، 23 اردیبهشت 1394.
 • آزادپور مرتضی، شاد منامن نوید، آزادپور مجتبی، 1392. ارزیابی تراکم پذیری بالک و تراکم پذیری فضای منفذی در سنگهای کربناته به کمک اطلاعات چاه پیمایی.  اولین همایش مجازی ملی علوم زمین، ارومیه، ایران، 23 بهمن 1392.
 • شاد منامن نوید، شمالی حسین و میرزائی نوربخش، 1389. مشخصات زونهای فرورانش در پهنه ایران. چهاردهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، انجمن ژئوفيزيك ايران، ایران.
 • شاد منامن نويد، ميرزائي نوربخش و قدس عبدالرضا، 1384. بررسی تغییرات پیش­نشانگری در لرزه­خیزی قبل از زمینلرزه بم با استفاده از داده­های شبکه لرزه­نگاری یزد. بیست و سومین سمپوزیوم علوم زمین، سازمان زمین­شناسی ایران، ایران.

راهنمایی پایان نامه

 
رساله های دکتری 
 • ماندانا قنواتی، 1400. کاربرد روش پردازش تصویر تبدیل کنتورلت در پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای. دانشگاه صنعتی سهند.
 • امیر امیرپور اصل میاندوآب، 1398. کاربرد تجزیه مد تجربی و تبدیل کرولت در تعیین مرز آنومالی­های میدان پتانسیل. دانشگاه صنعتی سهند.
پایان نامه های کارشناسی ارشد
 
 • فاطمه باوی، 1400. تخمین پارامترهای مخزنی با استفاده از امپدانس الاستیک توسعه یافته در یک میدان نفتی. دانشگاه صنعتی سهند.
 • فاطمه ملکی، 1400. تخمین سرعت موج برشی با استفاده از شبکه عصبی عمیق. دانشگاه صنعتی سهند.
 • الناز کریمی، 1400. آنالیز فرکانس های پایین در داده های لرزه ای به عنوان نشانگرهای مستقیم هیدروکربنی باستفاده از روش تجزیه مد تجربی  دسته ای کامل (CEEMD). دانشگاه صنعتی سهند.
 • مهرداد صادقی، 1399. تخمین ناهمسانگردی با استفاده از تلفیق داده های صوتی برشی دو قطبی و لرزه ای پیش از برانبارش. دانشگاه صنعتی سهند.
 • نسرین جباری، 1397. استفاده از روش­های وارون سازی لرزه­ای به منظور تخمین پارامتر­های خواص مخزنی. دانشگاه صنعتی سهند.
 • مریم میرهاشمی، 1397. برآورد لاگ سونیک از سایر نگاره های چاه با استفاده از روش های زمین آماری و شبکه عصبی. دانشگاه صنعتی سهند.
 • حسین جدیری اکبری فام، 1396. استخراج اطلاعات امواج تبدیل یافته بازتابی در داده های معمول لرزه ای. دانشگاه صنعتی سهند.
 • معصومه جعفرزاده، 1396. نشانگر چولگی محلی بعنوان آشکارگر فاز لرزه‌ای. دانشگاه صنعتی سهند.
 • خبات ساعد موچشی، 1395. کاربرد تلفیقی روش های تبدیک کرولت و تجزیه مد تجربی در تضعیف نوفه های تصادفی. دانشگاه صنعتی سهند.
 • سجاد بهشتی نسب، 1395. بررسی اثرات هم­کوکی لرزه­ای در چینه­شناسی لرزه­ای و تفسیر رخساره­ها. دانشگاه صنعتی سهند.
 • محمد سجاد احمدی، 1395. تخمین فاز موجک لرزه‌ای با استفاده از روش حداکثرکشیدگی. دانشگاه صنعتی سهند.
 • مجتبی غریبی ممسنی، 1394. بررسی استفاده از طیف موجک ریکر در تجزیه طیف لرزه‌ای. دانشگاه صنعتی سهند.
 • شنو محمودی، 1394. تطابق نگارهای چاه با داده­های لرزه ای با استفاده از روش پیچش زمانی پویا. دانشگاه صنعتی سهند.
 • احسان بودش، 1393. استفاده از روش تبدیل S در واهمامیخت زمان-فرکانس داده های لرزه ای. دانشگاه صنعتی سهند.
 • مریم سادات میرکمالی، 1393. وارون سازی لرزه ای پیش از برانبارش برای بررسی تغییرات خواص مخزنی رسوبات داخل کانال با رخساره کربناته در جنوب غرب ایران. دانشگاه صنعتی سهند.
 • مرتضی آزادپور، 1392. پیش بینی و مدل سازی فشار منفذی با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی در میدان گازی پارس جنوبی. دانشگاه صنعتی سهند.
 • شهاب طهماسبی، 1391. واهمامیخت متغیر با زمان داده های لرزه ای در حوزه گابور. دانشگاه صنعتی سهند.
 • بهمن بیگدلی، 1391. بررسی ارتباط بین نشانگرهای تخلخل در لرزه ­نگاری سه بعدی با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با اطلاعات چاه نگاری در یکی از میادین جنوب غرب کشور. دانشگاه صنعتی سهند.

مشاور پایان نامه

 •  
 •  
 •  

کتاب های ترجمه شده

 •  
 •  
 •  

کتاب های تالیفی

 •  
 •  
 •  

فعالیت های اجرایی

 •  
 •  
 •  


       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی معدن - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده: 33459288 041  | mine2@sut.ac.ir