دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 چاپ مقاله آقای دکتر والح آقازداه در نشریه Journal of Hazardous Materials با ضریب تاثیر 7.65

 تاريخ: 08/05/98

 

مقاله آقای دکتر والح آقازاده و خانم مهندس برکان تحت عنوان زیر در نشریه Journal of Hazardous Materials با ضریب تاثیر 7.65 به چاپ رسید. دانشکده مهندسی معدن ضمن تبریک به این همکار عزیز، توفیق روزافزون برای ایشان از احدیت مسألت دارد. 
 
Barakan Shima , Aghazadeh Valeh (2019). Structural modification of nano bentonite by aluminum, iron pillarization and 3D growth of silica mesoporous framework for arsenic removal from gold mine wastewater.


 درج در سايت توسط : IT