دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 انتخاب آقای دکتر جواد وظیفه مهربانی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده

 تاريخ: 08/10/98

 

روز چهارشنبه 4 دی ماه به مناسبت هفته پژوهش و با حضور رئیس دانشگاه آقای دکتر قره باغی و معاون پژوهشی آقای دکتر عباسی و جمعی از مدیران، اساتید و دانشجویان از پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل به عمل آمد. در این راستا جناب آقای دکتر وظیفه مهربانی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی معدن انتخاب شدند. دانشکده مهندسی معدن ضمن تبریک به این همکار عزیز، توفیق روزافزون برای ایشان از احدیت مسألت دارد. 


 درج در سايت توسط : IT