دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 هفتمین همایش ونمایشگاه مکانیک سنگ ایران

 تاريخ: 14/04/99

 

بسمه تعالی
 
انجمن مکانیک سنگ ایران و دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران در نظر دارند، "هفتمین همایش ونمایشگاه مکانیک سنگ ایران "را در روزهای ۲۰و۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۹در محل دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران برگزار نمایند.
از اساتید ودانشجویان آن واحد علمی محترم دعوت می شود تادر همایش مذکور حضور به هم رسانده وآخرین دستاوردهای این حوزه بهره مند گردند.
لازم به ذکر است بازدید از نمایشگاه، شرکت در کلیه سالن های ارائه مقالات وحضور درپنل های تخصصی ،برای اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی رایگان خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.irmc7.ir مراجعه شود.

http://irmc7.ir/wp-content/uploads/2020/07/Aban-Poster-732x1024.jpg


 درج در سايت توسط : IT