دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد

 تاريخ: 21/08/99

 

بسمه تعالی
 
به اطلاع آندسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سمینار و پایان نامه را در نیمسال جاری اخذ نموده اند میرساند، آخرین فرصت برای تصویب پروپوزال و سمینار دانشجویان ارشد روز دوشنبه 26 آبان سال 1399 می باشد. شایان ذکر است درصورتیکه دانشجویان تا زمان اعلام شده پروپوزال و سمینار را به تصویب نرسانند نمره صفر برای آنها منظور خواهد شد.
 


 درج در سايت توسط : IT