دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 اطلاعیه برگزاری کارگاه ایمنی در نیمسال دو سال تحصیلی 1400-1401

 تاريخ: 08/02/01

 

بسمه تعالی
برنامه برگزاری کارگاههای ایمنی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1401 در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد


 درج در سايت توسط : IT