دانشکده مهندسی معدن - اخبار

 برنامه کلاسهای دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 401-402

 تاريخ: 21/06/01

 برنامه هفتگی  دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال اول سال تحصیلی 402-401 در بخش ضمائم قابل دانلود می باشد


 درج در سايت توسط : madan